Informacja o aktualnych kursach prowadzonych przez OKZ w Kłodzku

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Oddział I we Wrocławiu
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kłodzku
57-300 Kłodzko ul.Warty 6
tel: 74 867 7160, 609 470 672
e-mail: okz.klodzkono.spam@dzdz.edu.pl

Nasza stała oferta kursów

Kurs przygotowawczy do egzaminu przed Komisją Instytutu Transportu Samochodowego w celu uzyskania Certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników osób i rzeczy w transporcie drogowym.
Certyfikat kompetencji zawodowych umożliwia uzyskanie Licencji w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy.

Czas trwania: 60 godzin zajęć edukacyjnych

Szkolenie odbywa się na podstawie programu Zarz.Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego- Warszawa.
Szkolenie podstawowe 20 godz. zajęć edukacyjnych.
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu w cysternach 14 godz. zajęć edukacyjnych.
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu materiałów wybuchowych 8 godz.
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych 8 godz.
Koszt szkolenia podstawowego + cysterny wynosi łacznie 850,00 zł/0s
Koszt szkolenia w zakresie przewozu w cysternach niezależnego - 450,00 zł/os
minimalna liczba uczestników na szkoleniu - 10 osób

Szkolenia okresowe dla:
1/pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - 16 godz. zaj. edukacyjnych
2/pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 8 godz.
3/pracowników zatrudnionych na stanowiskach adm.- biurowych - 8 godz.
4/pracowników inżynieryjno-technicznych , w tym projektanci , konstuktorzy - 16 godz.
5/pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby - 32 godziny zajęć edukacyjnych.

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego - "E" , "D"

Czas trwania: 24 godz. zajęć edukacyjnych

Nauka obsługi i programowania kas fiskalnych

Czas trwania: 12 godz. zajęć edukacyjnych

Kurs przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób z zakresu obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających Inspekcji Urzędu Dozoru Technicznego.
Egzaminy prowadzi Komisja Egzaminacyjna powołana przez UDT.

Czas trwania: w zależności od urządzeń

Kurs przeznaczony dla osób zajmujących się obsługą i konserwacją urządzeń elektroenergetycznych posiadających wykształcenie kierunkowe lub praktykę w zawodzie.
Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym i wydaniem Świadectwa kwalifikacji uprawniającym do obsługi urz. elektroenergetycznych w uzyskanym zakresie.

Czas trwania: 20 godz. zajęć edukacyjnych

Celem szkolenia jest przygotowanie operatorów do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych.
Warunkiem przyjęcia na kurs uczestnika jest ukończone 18 lat oraz posiadanie prawo jazdy kat. B lub T.
Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia MEN.

Czas trwania: 27 godz

Kurs obsługi maszyn budowlanych, ziemnych i drogowych realizowany na podstawie programu Warszawskiego Instytutu Technologicznego.
Egzamin prowadzi Sieć Badawcza Łukasiewicz Warszawski Instytut Technologiczny.
Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem Książki Operatora.

Kurs obsługi maszyn budowlanych, ziemnych i drogowych realizowany na podstawie programu Warszawskiego Instytutu Technologicznego.
Egzamin prowadzi Sieć Badawcza Łukasiewicz Warszawski Instytut Technologiczny.
Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem Książki Operatora.

Kurs obsługi maszyn budowlanych, ziemnych i drogowych realizowany na podstawie programu Warszawskiego Instytutu Technologicznego.
Egzamin prowadzi Sieć Badawcza Łukasiewicz Warszawski Instytut Technologiczny.
Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem Książki Operatora.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. Dokument wydaje UDT.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie aktualnych badań lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy wózków jezdniowych podnośnikowych.
Wskazane posiadanie prawa jazdy.

Czas trwania: 40 godz z bezpieczną wymianą butli gazo

Szkolenie przygotowuje do stanowiska pracy w zakresie obsługi kotłów C.O. na wszystkie rodzaje paliw.
Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym i wydaniem Świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie uzyskanych uprawnień.
Koszt szkolenia = 650,00 zł. +
Koszt egzaminu kwalifikacyjnego -10 % minimalnego wynagrodzenia.
Zajęcia odbywają się w OKZ Kłodzko zgodnie z podanym harmonogramem w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Czas trwania: 25 godz. zajęć edukacyjnych

1/ Szkolenie podstawowe - 14 godz. / 2 dni /
2/ Szkolenie uzupełniające - 7 godz. / 1 dzień /
Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest ukończone 18 lat.
Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia / okres ważności 5 lat /

Aktualnie prowadzone kursy

Rozpoczęcie: 07.08.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 27.08.2024,   wolne miejsca: 9

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest posiadanie zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na wózku jezdniowym podnośnikowym
Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.
Nabór trwa
W przypadku braku kandydatów, termin uruchomienia kursu zostanie przesunięty na dzień 12.09.2024 r.

Rozpoczęcie: 12.08.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 26.09.2024,   wolne miejsca: 8

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny. Szkolenie i egzamin w OKZ Kłodzko, ul. Warty 6
Nabór trwa.
W przypadku braku kandydatów, termin uruchomienia kursu zostanie przesunięty na dzień 10.09.2024 r.

Rozpoczęcie: 12.08.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 26.09.2024,   wolne miejsca: 10

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny. Szkolenie i egzamin w OKZ Kłodzko, ul. Warty 6
Nabór trwa.
W przypadku braku kandydatów, termin uruchomienia kursu zostanie przesunięty na dzień 10.09.2024 r.

Rozpoczęcie: 12.08.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 26.09.2024,   wolne miejsca: 12

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny. Szkolenie i egzamin w OKZ Kłodzko, ul. Warty 6
Nabór trwa.
W przypadku braku kandydatów, termin uruchomienia kursu zostanie przesunięty na dzień 10.09.2024 r.

Rozpoczęcie: 19.08.2024 godz. 10:00,   zakończenie: 20.08.2024,   wolne miejsca: 15

Zaświadczenie ważne 5 lat

Rozpoczęcie: 19.08.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 28.08.2024,   wolne miejsca: 10

Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym w dniu 28 sierpnia 2024 r. w OKZ Kłodzko o godz. 18:30
W przypadku braku kandydatów, termin uruchomienia kursu zostanie przesunięty na dzień 09.09.2024 r.

Rozpoczęcie: 21.08.2024 godz. 10:00,   zakończenie: 21.08.2024,   wolne miejsca: 20

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących wykonywać zabiegi stosowania środkach ochrony roślin. Zaświadczenie ważne jest 5 lat.

Rozpoczęcie: 24.08.2024 godz. 09:00,   zakończenie: 31.08.2024,   wolne miejsca: 8

NABÓR TRWA - zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23.08.2024 do godz. 12:00
Kurs początkowy i doskonalący ( przedłużenie uprawnień)

Rozpoczęcie: 26.08.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 11.09.2024,   wolne miejsca: 10

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym w zakresie Prawa Energetycznego przed
Komisją Egzaminacyjną 077 przy DZDZ O/I Wrocław w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Kłodzku przy ul. Warty 6 w dniu 11 września 2024 r.
NABÓR TRWA

Rozpoczęcie: 26.08.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 11.09.2024,   wolne miejsca: 8

Po szkoleniu uczestnicy skierowani są na egzamin kwalifikacyjny, w zakresie obsługi i dozoru urządzeń gazowych w dniu 11 września 2024 r. w OKZ Kłodzko
NABÓR TRWA

Rozpoczęcie: 27.08.2024 godz. 10:00,   zakończenie: 28.08.2024,   wolne miejsca: 9

Szkolenie okresowe co 5 lat

Rozpoczęcie: 27.08.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 30.09.2024,   wolne miejsca: 12

Nabór trwa

Rozpoczęcie: 04.09.2024 godz. 10:00,   zakończenie: 05.09.2024,   wolne miejsca: 12

NABÓR TRWA

Rozpoczęcie: 09.09.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 13.09.2024,   wolne miejsca: 10

NABÓR TRWA
Szkolenie bhp okresowe dla służb bhp koszt 750,00/os zł

Rozpoczęcie: 11.09.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 28.10.2024,   wolne miejsca: 10

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny. Szkolenie i egzamin w OKZ Kłodzko, ul. Warty 6
Nabór trwa.

Rozpoczęcie: 11.09.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 28.10.2024,   wolne miejsca: 15

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny. Szkolenie i egzamin w OKZ Kłodzko, ul. Warty 6
Nabór trwa.

Rozpoczęcie: 11.09.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 28.10.2024,   wolne miejsca: 10

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny. Szkolenie i egzamin w OKZ Kłodzko, ul. Warty 6
Nabór trwa.

Rozpoczęcie: 12.09.2024 godz. 08:30,   zakończenie: 12.09.2024,   wolne miejsca: 15

NABÓR TRWA

Rozpoczęcie: 12.09.2024 godz. 08:30,   zakończenie: 12.09.2024,   wolne miejsca: 12

Nabór trwa

Rozpoczęcie: 12.09.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 30.09.2024,   wolne miejsca: 9

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest posiadanie zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na wózku jezdniowym podnośnikowym
Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.
Nabór trwa.

Rozpoczęcie: 16.09.2024 godz. 15:00,   zakończenie: 20.09.2024,   wolne miejsca: 10

Wymagania wstępne dla uczestnika: ukończone 18 lat, prawo jazdy kat. B lub T.
Po zakończonym szkoleniu wydawane jest zaświadczenie MEN.